Extra info: De Redressiehelm

We hebben ook een folder meegekregen over de redressiehelm. Het is misschien nuttig om deze info ook te delen met jullie.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 200.000 baby’s geboren, waarvan 10% een schedelafwijking vertoont of ontwikkelt. Bij deze 20.000 schedelafwijkingen herstelt circa 25% niet spontaan. Van deze 5.000 baby’s komen er 1.700 tot 2.000 in aanmerking voor redressiehelmtherapie (3x woordwaarde = kassa!)

Schedelafwijkingen kunnen ontstaan door ongelijke groei van de schedeldelen; bijvoorbeeld door het vroegtijdig sluiten van de schedelnaden of door drukbelasting van buitenaf. Dit laatste komt voor bij rugligging, waarbij een afplatting ontstaat als gevolg van de voorkeurshouding van de baby.

In het algemeen wordt in de eerste vijf maanden bekeken of de afwijking (afplatting) spontaan verbetert, al dan niet gecombineerd met kinderfysiotherapie en houdingsadviezen. Wanneer verbetering uitblijft wordt in de zesde tot en met de zevende maand een redressiehelm aangemeten en deze dient tot en met de twaalfde maand gedragen te worden. In een enkel geval wordt deze periode, in overleg met de specialist, verlengd tot uiterlijk 14 maanden. (vooral ’s nachts)

Verwijzing
Bij constatering van een schedelafwijking kan de consultatiebureauarts (nog ’n keer 3x woordwaarde = dubbelkassa!) of huisarts u verwijzen naar een specialist. (Plastisch chirurg, neuroloog, kinderarts) Deze specialist beoordeelt aan de hand van klinisch onderzoek c.q. een röntgenfoto, of redressiehelmtherapie geïndiceerd dan wel zinvol is.
Als dit het geval is wordt u met een aanvraag doorverwezen maar een gespecialiseerd orthopedisch instrumentmaker van Livit Orthopedie.

De Helm
De helm bestaat uit een harde kunststof buitenschaal met daarin vier of vijf uitneembare, zachte binnenschalen. Deze lagen worden gebruikt om het groeiproces en de vormveranderingen van de schedel te begeleiden. De helm wordt op zijn plaats gehouden door een instelbaar kinbandje. De helm zit merendeels tegen het hoofd. Daar waar het hoofd plat of vlak is, zit ook de ruimte in de helm. Het is de bedoeling dat het hoofdje tijdens het groeiproces deze ruimte in de helm gaat vullen. Wanneer de  baby op z’n rug slaapt wordt het beste resultaat verkregen.

Leave a Reply

Bewijs dat je een mens bent! :-) *