Telemarketing

Telemarketeer
Ondernemingen grijpen steeds vaker naar de telefoon om producten en diensten aan de man en / of vrouw te brengen. De Direct Marketing-sector ziet deze telefoon als een van zijn meest succesvolle middelen.

De gebelde consument (u en ik) ervaren telemarketing vanuit een heel ander perspectief. Ruim 92% (volgens EGBG telemarketingonderzoek voorjaar 1994) van ons ziet commerciele telefoontjes als inbreuk op zijn of haar privacy.

Desalniettemin blijft het aantal telemarketingbureaus explosief stijgen en blijkt het dus lucratief om ons op deze manier lastig te vallen.

Een telescript
Telemarketeers maken gebruik van een telescript; de handleiding voor een te voeren telefoongesprek. Alle mogelijke wendingen die een gesprek kan hebben worden hierin stap voor stap behandeld. Telemarketeers hebben hierdoor een grote voorsprong op u en mij.
Zij bepalen het moment waarop we gebeld worden, zij bepalen het gespreksonderwerp en zij zijn voorbereid op elk antwoord en elke vraag die van onze kant komt. Het is met name deze scheve verhouding die erin resulteert dat telemarketing doel kan treffen.

Het tegenscript
Er is nu een bestrijdingsmiddel in omloop; het tegenscript, waarmee deze ongelijkheid grotendeels wordt rechtgetrokken.
Wanneer uw huisvrede met een dergelijk telefoontje eenmaal is verbroken, draait u eenvoudig de verhoudingen om. U geeft niet langer antwoord op gestelde vragen, maar u stelt zelf vragen. Eindelijk bent u degene die kostbare tijd inneemt van de telemarketeer. Met deze tegenscript transformeert u zichzelf van lijdend voorwerp naar leidend voorwerp.

Bekijk de tegenscript-websaajt

Leave a Reply

Bewijs dat je een mens bent! :-) *